Om FortGjort Träning och vår vision

Vår vision

Vi vill inspirera de många människor som saknar motivation till motion med en gnutta träning i livet

FortGjort Träning  är anpassat för att attrahera den stora gruppen av människor som saknar tid och inspiration till träning – de som har liten, ingen eller dålig träningserfarenhet. Vi ser att träningen är enkel, effektiv och framförallt rolig. Våra träningspass är 25 minuter och det ger fler människor tid till motion.

Vår mission

Vi vill bidra till en mer välmående värld där människor hinner ta hand om sig själv på ett kravlöst och roligt sätt!

Vårt största fokus ligger på att ständigt arbeta för att fler och fler hittar tid och motivation till träning. Vi vill förmedla träning utan måsten, krav på prestation och ha fokus på individens behov istället för resultat.

Vår historia

Elenor Sognefors är grundaren till Fortgjort Träning Nordic AB och hon har varit verksam i träningsbranschen sen 1992. Här beskriver hon bakgrunden och historiken till FortGjort Träning.

Hur började det?

Det började 2004/2005, då jag upptäckte på min egen anläggning i Nyköping att vi sakta men säkert blev färre och färre gruppträningsutövare. Detta var för mig helt ofattbart för vi var riktigt duktiga i vår gruppträning, ansåg jag. “Duktig” för mig då var att vi var alltid först med det senaste tränings-trenderna, hade många gästinstruktörer på besök, satte höga utbildningskrav på våra instruktörer och hade tuffa och avancerade klasser på vårt schema. Jag var tvungen att titta på vår gruppträning med kritiska ögon och ifrågasätta det vi gjorde, vår gruppträning var inte lönsam.

Vad kom du fram till?

När jag granskade statistiken på våra klassen, så såg jag att det var i princip samma människor som fyllde våra klasser. Vi hade en grupp av deltagare som tränade 4-5 gånger/vecka och oftast 2 klasser i rad, de hade sin fasta klasser. Däremot  så var de få eller inga nya som började med gruppträning. Vi servade en och samma målgrupp med vårt dåvarande upplägg. Jag förstod att om vi inte började att fylla på med nya deltagare så skulle gruppträningen bli mycket sårbar i framtiden.

Vad gjorde du för förändringar?

För att tilltala nya deltagare var vi tvungna att göra en del radikala förändringar. T ex så tog vi bort alla obegripliga namn på klasserna (förkortningar) så att kunderna förstod vad klasserna innebar. Vi kortade ner klasserna till 25 minuter, så deltagarna kunde välja hur de vill träna – kombinera olika träningsformer efter eget önskemål, träna hur kort eller lång tid de önskade, de fick möjlighet att välja själva i en mycket större utsträckning än tidigare och de fick mycket mer att välja på!

Vad innebär skillnaden mellan Instruktör och Inspiratör?

En Inspiratör sätter andra värden på en klass, såsom att se och lyfta sina deltagare. Få alla på klassen att känna sig bekväma och våga. Många av våra kunder kommer till en träningsanläggning med en känsla av oro och ängslan, de vet inte om de orkar, klarar av eller kommer att trivas? Så det är av största vikt att Inspiratören fokuserar på att skapa en härlig och tillåtande miljö, där alla känner sig tillfreds. Sen kan vi prata teknik och utförande.

Varför FortGjort Träning?

Vi har skapat FortGjort Träning för att anpassa och attrahera den stora målgruppen – de personer som har liten, ingen eller dålig träningserfarenhet, eller som helt enkelt inte får tid och möjlighet att skapa en regelbundenhet i sin träning.  Närmare 80 procent av befolkningen kan räknas till denna målgrupp. För att nå denna stora målgrupp har vi skapat FortGjort Träning grundat på 5 viktiga byggstenar.

Tid är den största anledningen till att människor inte tränar regelbundet. FortGjort Träning är för dig som vill ha tid att träna då alla våra gruppträningsaktiviteter endast är 25 minuter.

Variation är viktigt för din motivation och för att du ska få effekt av din träning. FortGjort Träning erbjuder 27 stycken olika gruppträningsaktiviteter.

Enkelhet är A och O för att du ska få valuta för din träning. Alla gruppträningsaktiviteter är enkelt uppbyggda för att du ska få mycket träning på kort tid.

Glädje gör att du vill ha mer. Med FortGjort Träning slutar du när det är som roligast.

Användarvänligt för alla. Gruppträningsaktiviteterna i FortGjort Träning är förkoreograferade vilket ger inspiratören möjlighet att lägga fokus på det som är viktigast: deltagarna. Alla övningar och rörelser går att nivåanpassa vilket gör att varje deltagare kan arbete utefter sin individuella förmåga.