Grundläggande Träningskunskap

Mer info

Ny Leveranskalender med nytt datum!

Mer info

NYHET! FortGjort Dansa Zafro

Mer info

FortGjort Virtuell Träning

Mer info
Lars Forslund - Inspiratör
First Class Gym - Nyköping
"Fördelar med FortGjort för mig som inspiratör är att allt är färdigt, program, musik, instruktionsfilmer. Om man som jag, gör det här på fritiden så kan jag på ganska kort tid lära mig programmen och får mer tid till att utveckla inspiratörsrollen. Att passen dessutom är 25 minuter tycker jag är bra. För mig blir det lättare att bredda mig, lära nytt och kunna hålla i olika typer av pass. I och med att det är en så bredd i utbudet av program så kan jag hela tiden utvecklas och prova på nya utmaningar. I FortGjort programmen finns det alltid bra alternativ som vi kan presentera för deltagarna. Det gör att alla kan var med. Från nybörjaren till de som har tränat mycket och länge. Som inspiratör kan jag inkludera och inspirera alla deltagare i passen. En förutsättning för det här är ju givetvis FortGjorts utbildningar. De ger en riktig bra grund att stå på och att vidareutvecklas med. Å så är det ju så otroligt kul också att jobba som inspiratör. "

4 goda skäl till FortGjort Träning

TID

Den främsta anledning till att människor inte kommer igång eller håller igång sin träning, är tidsbrist! FortGjort´s 25 minuters aktiviteter ger dig tid att träna!

VARIATION

Varierad träning är en nyckel till att hålla motivationen uppe och nå sina resultat. FortGjort´s korta aktiviteter sänker tröskel till att våga och vilja testa nya träningstyper vilket kommer ge stor variation i träningen.

ENKELHET

Det är långt ifrån raketforskning att träna smart! Enkelheten är A och O för att du ska få valuta av din träning. FortGjort´s aktiviteter är enkelt uppbyggda för att uppnå mycket träning på kort tid. Kom ihåg, det stor skillnad på svårt och jobbigt!

GLÄDJE

Det ska var kul att träna annars är det inte roligt! Vi skapar träningsunderhållning där inga pekpinnar eller krav finns, alla tränar på sina egna villkor och utefter dagsform.